Assessorament personalitzat

Avenç, a través dels socis fundadors i el seu equip de col·laboradors, ofereix un servei complet d'assessorament amb l'objectiu de donar resposta a tots els problemes que es puguin presentar en les diferents àrees de l'empresa: comercial, compres, producció, recursos humans, econòmica-financera, organització, i en els camps jurídic, fiscal i laboral.

Podem compartir una àmplia experiència en la gestió i desenvolupament d’equips comercials, projectes de negoci per a Pimes, gestió i negociació bancària i el nostre coneixement dels diferents canals de finançament públics i privats.

Els nostres serveis són:

  • Diagnòstics financers.
  • Diagnòstics empresarials.
  • Acompanyament a processos de creixement.
  • Anàlisis comptables.
  • Control de Gestió i senyals d’alerta.
  • Processos de reestructuració i re-finançament.
  • Anàlisi de grups empresarials. Agrupacions sectorials.
  • Consultoria financera externa.
  • Assessorament comptable, jurídic, fiscal i laboral.

Diagrama de processos:

Diagrama de processos