Presentació d'Avenç

AVENÇ neix per donar una resposta ràpida i pràctica a les PIMES, comerços i autònoms d'arreu de Catalunya respecte les problemàtiques actuals, a través de la nostra col·laboració i assessorament.

Mitjançant un treball rigorós i pràctic, volem acompanyar les empreses, orientant el seu desenvolupament present i futur, elaborant diagnòstics financers i d'empresa, plans de millora, gestionant la negociació amb Bancs i altres creditors, re-finançaments / reestructuracions financeres i tot tipus d’assessorament amb l'objectiu de trobar-hi les millors solucions.

Ens volem dirigir als petits i mitjans empresaris d'arreu de Catalunya, a qui els poguem aportar un valor afegit i millora de resultats amb el nostre assessorament.