La fundació Tripartita

En l’actual situació econòmica és imprescindible adquirir noves competències per ubicar-se correctament en el mercat laboral davant de l’escassa oferta de treball. La nostra formació modular s’adapta perfectament a l’actual entorn canviant, tenint en compte a més la bonificació de la Fundació Tripartita per a la Formació en l’Ocupació. Aquest organisme gestiona els fons públics destinats a la formació dels treballadors.

Què és la Fundació Tripartita per a la Formació en l’Ocupació ?

La Fundació Tripartita per a la Formació en l’Ocupació té com objectiu facilitar l’accés dels treballadors i les empreses a la formació. Està integrada per l’Administració Pública mitjançant el Servei Públic de l’Ocupació Estatal (S.E.P.E.). Entre els seus patrons compte a més amb la representació dels sindicats i patronals empresarials.

Per més informació www.fundaciontripartita.org

¿Què gestiona la FTFE?

Les empreses que cotitzen a la Seguretat Social per formació professional disposen anualment d’una dotació per realitzar formació als seus treballadors, que es fa efectiva mitjançant una bonificació en el compte a pagar per l’empresa en les seves cotitzacions a la Seguretat Social. La FTFE que actua en l’àmbit estatal assisteix tècnicament al S.E.P.E en la gestió de les bonificacions generades per les empreses que les sol·liciten

AVENÇ ASSESSORS pot actuar com a Entitat Organitzadora en cursos de formació i et pot ajudar, tant com a empresa o particular, a gestionar amb la FTFE les teves bonificacions disponibles, generades mitjançant les vostres cotitzacions.

Si desitgeu més informació escriviu-nos mitjançant la plana de contacte.